Obecnie poszukujemy

Poszukujemy pasjonatów zainteresowanych mikrokontrolerami oraz techniką bezprzewodową. Wymagana są dobre umiejętności w pracy zespołowej oraz samodzielność.

Wymagania:

 • Znajomość hardware’u (poparta doświadczeniem praktycznym, np. budowa własnych układów)
  • Interfejsy stosowane w układach z mikrokontrolerami
  • Podstawowa wiedza o mikrokontrolerach (frameworki, proces bootowania, rtos, przerwania)
  • Sieci bezprzewodowe (podstawy działania, rodzaje modulacji, zalety i wady)
  • Podstawy elektroniki (podstawy o zasilaniu, przetworniki ADC, filtrowanie drgań na stykach, projektowanie płytek)
 • Znajomość systemu Linux (nasze środowisko pracy)
  • Znajomość konsoli (bash)
  • Umiejętność pisania prostych skryptów
 • Programowanie
  • Język C (wskaźniki, programowanie rejestrów, praca ze sprzętem)
  • Git
  • Znajomość i umiejętność w używaniu narzędzi make, cmake
  • Znajomość Go jest dodatkowym plusem
 • Angielski komunikatywny w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • Rozwój oprogramowania sterującego układów elektronicznych
 • Branie udziału w projektowaniu i wdrażaniu produktów zbudowanych w oparciu o mikrokontrolery oraz moduły bezprzewodowe
 • Dostarczanie wymaganych elementów w założonym terminie

Co oferujemy:

 • Pracę przy projekcie IoT
 • Realny wpływ na produkt i jego finalny kształt;
 • Rozwój zawodowy;
 • Możliwość pracy w elastycznych godzinach;
 • Elastyczne warunki zatrudnienia
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i certyfikacje
 • Dofinansowanie do szkoleń
 • Pracę nad projektami Open Source – możliwość współpracy ze społecznością i budowanie własnego portfolio w oparciu o kontrybucje
 • Elastyczny czas pracy
 • Przyjazną atmosferę bez korporacyjnych procesów
 • Pracę w małych zespołach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i doświadczenia
 • Możliwości rozwoju w wybranym przez siebie kierunku
 • Pracę w biurze w świetnej lokalizacji w Oliwie
 • Kawa i herbata bez ograniczeń

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą adnotacją na adres: careers@lpnplant.io lub użyć formularza poniżej.

Poszukujemy pasjonatów zainteresowanych mikrokontrolerami oraz techniką bezprzewodową. Wymagana są dobre umiejętności w pracy zespołowej oraz samodzielność.

Wymagania:

 • Znajomość hardware’u (poparta doświadczeniem praktycznym, np. budowa własnych układów)
  • Interfejsy stosowane w układach z mikrokontrolerami: SPI, I2C, UART, USB, SWD, JTAG
  • Wiedza o mikrokontrolerach (frameworki, proces bootowania, flashowanie, przerwania): STM32, nRF52
  • Sieci bezprzewodowe (podstawy działania, rodzaje modulacji, zalety i wady): Bluetooth, ZigBee, WiFi, Thread
  • Podstawy elektroniki (podstawy o zasilaniu, przetworniki ADC, filtrowanie drgań na stykach, projektowanie płytek, czujniki)
  • Wiedza o RTOS: Zephyr, FreeRTOS
  • Debugowanie mikrokontrolerów (gdb, OpenOCD)
 • Znajomość systemu Linux (nasze środowisko pracy)
  • Znajomość konsoli (bash)
  • Umiejętność pisania prostych skryptów
  • docker
 • Programowanie
  • Język C (wskaźniki, programowanie rejestrów, praca ze sprzętem)
  • Git
  • Znajomość i umiejętność w używaniu narzędzi make, cmake
  • Znajomość Go jest dodatkowym plusem
  • Mile widziana znajomość CI/CD
 • Angielski komunikatywny w mowie i piśmie

Obowiązki:

 • Rozwój oprogramowania sterującego układów elektronicznych
 • Branie udziału w projektowaniu i wdrażaniu produktów zbudowanych w oparciu o mikrokontrolery oraz moduły bezprzewodowe
 • Dostarczanie wymaganych elementów w założonym terminie
 • Samodzielna analiza wskazanych problemów i wyszukiwanie rozwiązań

Co oferujemy:

 • Pracę przy projekcie IoT
 • Realny wpływ na produkt i jego finalny kształt
 • Rozwój zawodowy
 • Możliwość pracy w elastycznych godzinach
 • Elastyczne warunki zatrudnienia
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i certyfikacje
 • Dofinansowanie do szkoleń
 • Pracę nad projektami Open Source – możliwość współpracy ze społecznością i
  budowanie własnego portfolio w oparciu o kontrybucje
 • Elastyczny czas pracy
 • Przyjazną atmosferę
 • Pracę w małych zespołach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od umiejętności i doświadczenia
 • Możliwości rozwoju w wybranym przez siebie kierunku
 • Pracę w biurze w świetnej lokalizacji w Oliwie
 • Kawa i herbata bez ograniczeń

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą adnotacją na adres: careers@lpnplant.io lub użyć formularza poniżej.

Poszukujemy ludzi dokładnych i cechujących się pasją do wnikania w szczegóły rozwiązań sprzętowych.

Wymagania

 1. Podstawowa znajomość hardware’u
  1. Interfejsy stosowane w układach z mikrokontrolerami,
  2. Podstawowe zasady działania mikrokontrolerów,
  3. sieci bezprzewodowe (podstawy działania, sposoby monitorowania połączeń),
  4. podstawy elektroniki (podstawy o zasilaniu, przetworniki ADC),
 2. Podstawowa znajomość systemu Linux (nasze środowisko pracy),
  1. Znajomość konsoli (bash),
  2. Umiejętność pisania prostych skryptów,
 3. Programowanie oraz znajomość oprogramowania:
  1. Python (do pisania testów automatycznych),
  2. Wireshark (pisanie skryptów, analiza danych),
  3. Git,
  4. Znajomość Robot Framework jest dodatkowym plusem,
 4. Angielski komunikatywny w mowie i piśmie

Obowiązki

 • Testowanie sprzętu.
 • Projektowanie i wdrażanie automatycznych testów oprogramowania.
 • Zgłaszanie i zarządzanie znalezionymi problemami.
 • Sporządzanie raportów i dokumentacji użytkowania.

Poszukujemy ludzi zainteresowanych obsługą infrastruktury komputerowej z pasją do rozwiązywania różnych problemów, typowych oraz mniej.

Wymagania

 1. Znajomość systemów Linux i Windows w zakresie pozwalającym na instalację, obsługę, instalowanie oprogramowania, naprawianie typowych problemów.
 2. Znajomość sieci komputerowych w zakresie obsługi, konfigurowania urządzeń sieciowych.

Obowiązki

 • Obsługa infrastruktury IT.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem.
 • Konfiguracja podstawowych narzędzi (np. klient poczty).
 • Tworzenie dokumentacji oraz raportów z prac.
 • Dojazdy do klienta.

Wymagania

 1. Podstawowa znajomość systemu Linux (mile widziana)
 2. Podstawowa znajomość pakietu biurowego Google Suite
 3. Podstawowa znajomość zagadnień HR.
 4. Angielski biegle w mowie i piśmie.
 5. Prawo jazdy.

Szczegółowa rozpiska obowiązków

Obowiązki codzienne

 • Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów pomiędzy zarządem a pozostałymi działami.
 • Redagowanie pism.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Fakturowanie sprzedaży.
 • Prowadzenie kasy, sporządzanie raportów kasowych
 • Prowadzenie rejestru urlopów, zwolnień lekarskich w excelu i RCiP
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników.
 • Umawianie spotkań,
 • Obsługa centrali telefonicznej 
 • Rozliczanie zaliczek gotówkowych Zarządu i niektórych pracowników
 • Przygotowywanie napojów

Obowiązki okresowe

 • Obsługa posiedzeń Zgromadzenia Wspólników:
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia
 • zawiadomienia i zaproszenia
 • protokołowanie
 • przygotowywanie uchwał oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń
 • Aranżacja spotkań, noclegów i podróży Członków Zarządu i pracowników.
 • Sprawy administracyjno-biurowe:
 • Kancelaria Prawnicza, Sądy, Urzędy, Tłumacze, Bank
 • zaopatrzenie firmy w materiały biurowe i spożywcze
 • Sporządzanie dla Biura Zarządu planowanych kosztów na dany miesiąc,  raportów kwartalnych, rocznych i budżetu.
 • Organizacja imprez firmowych
 • Zarzadzanie kartami np.  multisport
 • Kontakt z operatorami sieci komórkowej (zamawianie telefonów, zarzadzanie kartami SIM itp)

Aplikuj teraz!Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Back to Top