Current Openings

Poszukujemy pasjonatów zainteresowanych mikrokontrolerami oraz techniką bezprzewodową. Wymagana są dobre umiejętności w pracy zespołowej oraz samodzielność.

Wymagania

 1. Znajomość hardware’u (poparta doświadczeniem praktycznym, np. budowa własnych układów)
  1. Interfejsy stosowane w układach z mikrokontrolerami,
  2. Podstawowa wiedza o mikrokontrolerach (frameworki, proces bootowania, rtos, przerwania),
  3. sieci bezprzewodowe (podstawy działania, rodzaje modulacji, zalety i wady),
  4. podstawy elektroniki (podstawy o zasilaniu, przetworniki ADC, filtrowanie drgań na stykach, projektowanie płytek),
 2. Znajomość systemu Linux (nasze środowisko pracy),
  1. Znajomość konsoli (bash),
  2. Umiejętność pisania prostych skryptów,
 3. Programowanie
  1. Język C (wskaźniki, programowanie rejestrów, praca ze sprzętem), 
  2. Git,
  3. Znajomość i umiejętność w używaniu narzędzi make, cmake,
  4. Znajomość Go jest dodatkowym plusem,
 4. Angielski komunikatywny w mowie i piśmie

Obowiązki

 • Rozwój oprogramowania sterującego układów elektronicznych.
 • Branie udziału w projektowaniu i wdrażaniu produktów zbudowanych w oparciu o mikrokontrolery oraz moduły bezprzewodowe.
 • Dostarczanie wymaganych elementów w założonym terminie.

Poszukujemy ludzi dokładnych i cechujących się pasją do wnikania w szczegóły rozwiązań sprzętowych.

Wymagania

 1. Podstawowa znajomość hardware’u
  1. Interfejsy stosowane w układach z mikrokontrolerami,
  2. Podstawowe zasady działania mikrokontrolerów,
  3. sieci bezprzewodowe (podstawy działania, sposoby monitorowania połączeń),
  4. podstawy elektroniki (podstawy o zasilaniu, przetworniki ADC),
 2. Podstawowa znajomość systemu Linux (nasze środowisko pracy),
  1. Znajomość konsoli (bash),
  2. Umiejętność pisania prostych skryptów,
 3. Programowanie oraz znajomość oprogramowania:
  1. Python (do pisania testów automatycznych),
  2. Wireshark (pisanie skryptów, analiza danych),
  3. Git,
  4. Znajomość Robot Framework jest dodatkowym plusem,
 4. Angielski komunikatywny w mowie i piśmie

Obowiązki

 • Testowanie sprzętu.
 • Projektowanie i wdrażanie automatycznych testów oprogramowania.
 • Zgłaszanie i zarządzanie znalezionymi problemami.
 • Sporządzanie raportów i dokumentacji użytkowania.

Poszukujemy ludzi zainteresowanych obsługą infrastruktury komputerowej z pasją do rozwiązywania różnych problemów, typowych oraz mniej.

Wymagania

 1. Znajomość systemów Linux i Windows w zakresie pozwalającym na instalację, obsługę, instalowanie oprogramowania, naprawianie typowych problemów.
 2. Znajomość sieci komputerowych w zakresie obsługi, konfigurowania urządzeń sieciowych.

Obowiązki

 • Obsługa infrastruktury IT.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem.
 • Konfiguracja podstawowych narzędzi (np. klient poczty).
 • Tworzenie dokumentacji oraz raportów z prac.
 • Dojazdy do klienta.

Wymagania

 1. Podstawowa znajomość systemu Linux (mile widziana)
 2. Podstawowa znajomość pakietu biurowego Google Suite
 3. Podstawowa znajomość zagadnień HR.
 4. Angielski biegle w mowie i piśmie.
 5. Prawo jazdy.

Szczegółowa rozpiska obowiązków

Obowiązki codzienne

 • Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów pomiędzy zarządem a pozostałymi działami.
 • Redagowanie pism.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Fakturowanie sprzedaży.
 • Prowadzenie kasy, sporządzanie raportów kasowych
 • Prowadzenie rejestru urlopów, zwolnień lekarskich w excelu i RCiP
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników.
 • Umawianie spotkań,
 • Obsługa centrali telefonicznej 
 • Rozliczanie zaliczek gotówkowych Zarządu i niektórych pracowników
 • Przygotowywanie napojów

Obowiązki okresowe

 • Obsługa posiedzeń Zgromadzenia Wspólników:
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia
 • zawiadomienia i zaproszenia
 • protokołowanie
 • przygotowywanie uchwał oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń
 • Aranżacja spotkań, noclegów i podróży Członków Zarządu i pracowników.
 • Sprawy administracyjno-biurowe:
 • Kancelaria Prawnicza, Sądy, Urzędy, Tłumacze, Bank
 • zaopatrzenie firmy w materiały biurowe i spożywcze
 • Sporządzanie dla Biura Zarządu planowanych kosztów na dany miesiąc,  raportów kwartalnych, rocznych i budżetu.
 • Organizacja imprez firmowych
 • Zarzadzanie kartami np.  multisport
 • Kontakt z operatorami sieci komórkowej (zamawianie telefonów, zarzadzanie kartami SIM itp)

Apply now!Contact Us

Feel free to ask if you have any questions.

Back to Top