Current Openings

Poszukujemy pasjonatów zainteresowanych mikrokontrolerami oraz techniką bezprzewodową. Wymagana są dobre umiejętności w pracy zespołowej oraz samodzielność.

Wymagania

 1. Znajomość hardware’u (poparta doświadczeniem praktycznym, np. budowa własnych układów)
  1. Interfejsy stosowane w układach z mikrokontrolerami,
  2. Podstawowa wiedza o mikrokontrolerach (frameworki, proces bootowania, rtos, przerwania),
  3. sieci bezprzewodowe (podstawy działania, rodzaje modulacji, zalety i wady),
  4. podstawy elektroniki (podstawy o zasilaniu, przetworniki ADC, filtrowanie drgań na stykach, projektowanie płytek),
 2. Znajomość systemu Linux (nasze środowisko pracy),
  1. Znajomość konsoli (bash),
  2. Umiejętność pisania prostych skryptów,
 3. Programowanie
  1. Język C (wskaźniki, programowanie rejestrów, praca ze sprzętem), 
  2. Git,
  3. Znajomość i umiejętność w używaniu narzędzi make, cmake,
  4. Znajomość Go jest dodatkowym plusem,
 4. Angielski komunikatywny w mowie i piśmie

Obowiązki

 • Rozwój oprogramowania sterującego układów elektronicznych.
 • Branie udziału w projektowaniu i wdrażaniu produktów zbudowanych w oparciu o mikrokontrolery oraz moduły bezprzewodowe.
 • Dostarczanie wymaganych elementów w założonym terminie.

Poszukujemy ludzi dokładnych i cechujących się pasją do wnikania w szczegóły rozwiązań sprzętowych.

Wymagania

 1. Podstawowa znajomość hardware’u
  1. Interfejsy stosowane w układach z mikrokontrolerami,
  2. Podstawowe zasady działania mikrokontrolerów,
  3. sieci bezprzewodowe (podstawy działania, sposoby monitorowania połączeń),
  4. podstawy elektroniki (podstawy o zasilaniu, przetworniki ADC),
 2. Podstawowa znajomość systemu Linux (nasze środowisko pracy),
  1. Znajomość konsoli (bash),
  2. Umiejętność pisania prostych skryptów,
 3. Programowanie oraz znajomość oprogramowania:
  1. Python (do pisania testów automatycznych),
  2. Wireshark (pisanie skryptów, analiza danych),
  3. Git,
  4. Znajomość Robot Framework jest dodatkowym plusem,
 4. Angielski komunikatywny w mowie i piśmie

Obowiązki

 • Testowanie sprzętu.
 • Projektowanie i wdrażanie automatycznych testów oprogramowania.
 • Zgłaszanie i zarządzanie znalezionymi problemami.
 • Sporządzanie raportów i dokumentacji użytkowania.

Apply now!Contact Us

Feel free to ask if you have any questions.

Back to Top